permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Београд - Јеврејска 24

КУРСЕВИ ЗА 21. ВЕК

MEF Kursevi 1
MEF Kursevi 2

Курс „Примена напредног Excel-a у образовању“

Два дана (16 бодова)

Предавачи

Проф. др Миодраг Брзаковић
Проф. др Миодраг Брзаковић
Доц. др Љубица Диковић
Доц. др Љубица Диковић
Горан Јоцић
Горан Јоцић
Проф. др Новак Јауковић
Проф. др Новак Јауковић


Курс је акредитован код Завода за унапређење образовања и васпитање (каталошки број 206).

Садржај курса
+
  • Оспособљавање за креирање докумената са напредним могућностима
  • Ефикасније коришћење апликације, на нивоу већем од основног
  • Оспособљеност за уређивање и дораду нумеричких, текстуалних и графичких података
  • Разврставање и повезивање и извлачење потребних података
  • Употребљавање напредне могућности уређивања и презентације података у графиконима.
Циљ курса

Стицање знања из напредног MS Excel-а у циљу унапређења свог рада у Excel-у који омогућује повећање ефикасности, уштеду времена и значајно олакшање рада. Тек са оваквим надограђеним знањем моћи ће да се искористите све предности које програм нуди.

Метод рада

У циљу квалитетне едукације примењује се следећи метод рада:

Сертификат

Тест обухвата практичне задатке у програму.

Коме је курс намењен?

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих.

Цена курса

3 000 динара по учеснику; Цена обухвата УСБ меморију са наставним материјалом, као и штампани материјал за едукацију.

Додатне информације

За све информације можете се обратити МЕФ Центру за перманентно образовање путем е-поште на  permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Пријавни образац