permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Београд - Јеврејска 24

КУРСЕВИ ЗА 21. ВЕК

MEF Kursevi 1
MEF Kursevi 2

Програмирање у С#

40 часова

Предавачи

Соња Д. Раденковић


Постаните Junior Developer!

Уђите у ИТ свет за само две до три недеље!

Преквалификујте се за ИТ стручњака!

Кроз сет наших курсева можете напредовати до Senior Developera!

Садржај курса
+
 1. Преглед језика C# (4 часа)
  • Шта је .NET
  • Делови .NET
  • .NET платформа
  • .NET Framework
  • Програмски језик С#
  • Алгоритми и дијаграми тока
  • Покретање и debug-овање С# апликације
 2. Креирање С# наредби (4 часа)
  • Блок наредби
  • Управљачке структуре
  • Наредбе if, switch
  • Наредбе while, do, for, foreach
  • Наредба goto
  • Наредба break
 3. Променљиве у језику С# (4 часа)
  • Именовање променљивих
  • Кључне речи
  • Декларација и иницијализација променљивих
  • Додељивање вредности променљивој
  • Опсег променљиве
  • Константе
 4. Методе у језику С# (4 часа)
  • Основе објектно-оријентисаног програмирања у С#
  • Креирање методе у С#
  • Позивање методе
  • Локалне и заједничке променљиве
  • Наредба return
  • Повратне вредности и пренос параметара
  • Излазни параметри
  • Рекурзивне методе
  • Потпис методе
  • Преклапање метода
  • Метода Main()
 5. Ттипови у језику С# (4 часа)
  • Променљиве вредносног типа
  • Предефинисани вредносни типови
  • Кориснички-дефинисани вредносни типови
  • Запис
  • Конверзија типова података
  • Променљиве референтног типа
  • Поређење вредности и поређење референце
  • Референтни типови као параметри метода
  • Класe Object, System.String
  • Својствa Chars, Length
  • Методе Insert(), Copy(), Concat(), ToString(), Equals(), GetType()
 6. Низови (4 часа)
  • Низовни тип
  • Декларација и ранг низа
  • Иницијализација низа
  • Низ као параметар метода
  • Низ као повратна вредност методе
  • Низ и наредба foreach
  • Зупчасти низ
  • Својства Rank, Length
  • Методе Clear(), Copy(), Sort(), Clone()
 7. Грешке и обрада изузетака (4 часа)
  • Шта је обрада изузетака
  • Класе изузетака
  • Хијерархија класа изузетака
  • Exception
  • Хватање изузетака
  • Подизање изузетака
  • Catch блок
  • Често коришћене класе изузетака
 8. Класе и конструктори (4 часа)
  • Дефинисање класе у С#
  • Креирање објекта у С#
  • Учаурење
  • Наслеђивање
  • Полиморфизам
  • Статички чланови
  • Кључна реч this
  • Конструктори у С#
 9. Интерфејси и апстрактне класе (4 часа)
  • Дефиниција интерфејса
  • Имплементирање интерфејса
  • Полиморфизам интерфејса
  • Дефиниција и креирање апстрактне класе
  • Модификатори приступа
 10. Три решења С# апликације (4 часа)
  • Приказ конзолне С# апликације
  • Приказ Windows С# апликације
  • Приказ Web C# апликације
  • Windows контроле у С#
Циљ курса

Циљ курса је савладавање објектно-оријентисаног програмирања (ООП) у најраспрострањенијем програмском језику С#. Полазник добија потребна знања за израду С# Windows апликације и по завршеном курсу ће бити способан да решава задатке у реалном окружењу на нивоу Junior Developer-a, уз подршку Senior Developer-a, ili Software Architect-e.

Метод рада

У циљу квалитетне едукације примењује се следећи метод рада:

Сертификат

Тест обухвата практичне задатке у програму.

Коме је курс намењен?

Курс је намењен свим људима који желе да брзо дођу до посла у области С# програмирања. Полазници ће бити спремни за рад у софтверској индустрији, како у великим компанијама, тако и у изради freelance пројеката. За праћење курса потребно је познавање основа коришћења Windows система. План и програм предавања прилагођени су различитом предзнању полазника, без обзира да ли полазе „од нуле“, или већ знају основе објектно-оријентисаног програмирања у С#.

Цена курса

250 €. Цена обухвата USB меморију са електронским материјалима и примерима.

Рок за пријаву

20. април 2018.

Додатне информације

За све информације можете се обратити МЕФ Центру за перманентно образовање путем е-поште на  permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Пријавни образац