permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Београд - Јеврејска 24

КУРСЕВИ ЗА 21. ВЕК

MEF Kursevi 1
MEF Kursevi 2

English for E-mails

2,5 месеца (40 часова - два пута недељно по 90 минута)

Предавачи

МА Сања Тодосијевић – дипломирани филолог енглеског језика и књижевности

ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ - ВЕШТИНЕ У МОДЕРНОМ ПОСЛОВАЊУ

Why You Need to Write Effectively in Business?

To Create a Good Image It is important to create a good image of yourself and your company when writing to your co-workers, customers, clients and business partners. You want them to think well of you and your company. The goal is for your reader to think you and your companies are professional, responsible, intelligent and trustworthy. To achieve this goal, your writing must show that you are confident and well-informed (your information is up to date).

To Make Your Message Clear In business, you may be dealing with people from many different countries and cultures. So it is important that your message is clear, concise (the message is all about the main point) and easy to understand. Learning to write effectively in business is not hard but it needs a lot of practice. 

To Sound Professional If you sound professional in your business writing, your reader will take you seriously. A good way to sound professional is to use more formal language in your writing. You can learn how to do this here.

To get promoted Nobody will promote you and see your qualities if you are not professional

To get a job To make a good impression it is necessary to sound and write professionally.

Садржај курса
+

ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ - ВЕШТИНЕ У МОДЕРНОМ ПОСЛОВАЊУ : намењен је свакоме ко користи и пише емаилове у пословном контексту.  Може се користити и као курс за студенте, запослене и ново-запослене којима су потребне праве смернице за пословну коресподенцију  на  енглеском језику. Обрађује различите врсте пословних писама, разлике између формалног и неформалног стила писања, пријаве , упитнике,  пословну комуникацију, заказивање и потврђивање састанака.  Дизајниран је као кратак али интензиван курс тако да полазници брзо показују напредак.

English for Emails-Skills in Modern Business: English for Emails is an ideal short course for anyone who needs to write emails in a business context. It is an ideal course for students in employment, and employed people who want to communicate better in English. This short, intensive course can be completed in 40 classes, so students make progress quickly. 

1. Месец

 1. An introduction to emails The email screen and Email structure            Subject lines and common mistakes
 2. Formal and informal emails
  Register
  Formal and Informal phrases
  Abbreviations
  Correct spelling

2. Месец

 1. Enqires-writing and replying to enquires
  The advantages and disadvantages of email
  Polite language
 2. Requesting action
  Writing to colleagues
  Talking about deadlines
  Common verb-noun phrases
 3. Exchanging information
  Informing and replying
  Colloquial phrases and constructions
  Quoting from previous emails
  Being diplomatic
 4. Making and confirming arrangements
  Typical phrases for making arrangements
  Prepositions of time
  Saying you’re sorry
 5. Tips and 10 Business English Writing Mistakes You Can Easily Avoid
Циљ курса

Циљ овог курса је усавршавање пословне кореспонденције на енглеском језику. Полазници уче и користе правила и форму за писање емаил-ова, различитих врста писама у пословном контексту. Полазници знају да направе разлику између формалног и неформалног стила писања, познају форму пријава, упитника,  овладавају пословном комуникацијом, заказивања и потврђивања састанака. Тиме унапређују свој професионални ниво и стичу и продубљују неопходне вештине за професионално обављање посла, од продаје, промоције, до пријављивање за посао и писања пријава, припреме за интервју са послодавцима итд.

Метод рада

Главне карактеристике курса: занимљиве теме . примењљиве у стварном пословном окружењу; роле-плаy активности (играње улога из стварног пословног света) и интерактивни материјал (аудио материјал и активности) за додатно вежбање и утврђивање који се налази на Мулти РОМ-у. Свакао предавање садржи и кључне фразе и термине као и стратегије за што једноставније савлађивање градива. Доступан је и транскрипт аудио вежбања и речник појмова и термина. Полазници активно учествују у свакој вежби и презентацији.

Сертификат

На крају курса полазници полажу писмени тест и добијају сертификат о положеном тесту од стране факултета.

Коме је курс намењен?

Многи говорници енглеског језика некада јесу, а често нису свесни да њихова комуникација на енглеском језику са колегама,  шефом или клијентима није на високом професионалном нивоу, тј. да праве свакодневно грешке у писању емаилова , пословних писама, CV-ја, мотивацијског писма, заказивању састанака, продаји и промоцији . То свакако оставља лош утисак у пословном свету.  Често је разлог за такво стање њихово непознавање разлике између формалног и неформалног контекста и регистра, затим форми, фраза и структуре пословних писама, што може да их одведе у правцу непрофесионалне комуникације, лоше форме писама, погрешних форми ословљавања и поздрављања тј неуспешног обављања посла, и немогућности непредовања.

Овај курс је намењен студентима свих година који увиђају да је овако уско знање енглеског језика неопходно за будућу успешну  пословну комуникацију, напредовање у послу , али и будућим апликантима за посао за добијање самог посла . Такође је намењен свим запосленим у компанијама који желе да се усаврше на овом пољу, као и послодавцима који нису задовољни нивом знања њихових запослених у овом пољу,  па стога желе да то специфично знање унапреде код својих запосленика.

Овај курс је ниво Б1-Б2, потребно је претодно предзнање на основном или почетном средњем нивоу да би се успешно пратио.

Цена курса

15 000 дин по полазнику. Група од 10 до 15 полазника.

Рок за пријаву

30. март 2018.

Додатне информације

За све информације можете се обратити МЕФ Центру за перманентно образовање путем е-поште на  permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Пријавни образац