permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Београд - Јеврејска 24

КУРСЕВИ ЗА 21. ВЕК

MEF Kursevi 1
MEF Kursevi 2

Интегративни менаџмент - Развој самопоуздања и сопствених потенцијала

12 сати (3 пута по 4 сата)

Предавачи

Бранка Судар

Садржај курса
+

Интегративна окупациона терапија може служити у системском побољшању општег стања особе која се бави нижим, средњим или вишим менаџментом, а манифестује се падом концентрације, анксиозношћу, смањеном пословном ефикасношћу, сниженог расположења и лоше интерперсоналне комуникација (унутар тима,када дође до конфликтних ситуација које се не могу решити у догледно време). Може се користити кроз Team Building и индивидуално. Play терапија заједно са окупационо-радном терапијом даје интегративни модел окупацине терапије. Овом методом стиче се комплетан увид у стање особа,њихове способности и афинитете (нарочито ако се ради о тимском раду).

За постојећих 9 модела, неопходна је "радионица" кроз едукацију. Атмосфера у току интегративне терапије треба да буде „опуштена“ ,а особе које су укључене у исту треба на најбољи могући начин да истрају у ономе што се од њих очекује. Све ово представља доказ да је неопходно уносити иновације у посао којим се бавимо и на што креативнији начин покушати заједно са појединцима или групом описати њихово психичко и физичко стање,потешкоће,стање унутар групе или пословног простора као и дисхармонију ако постоји индивидуално или у тиму. Након одређеног задатка следе анализа и дискусија заједно са терапеутом. Kлијенти добијају јаснију слику у решавању неких својих проблема, а исто тако имамо увид у то колико клијент може да побољша своју ефикасност или да препозна проблем који га успорава у раду и који су афинитети и способности појединаца.

Циљ курса

Циљ саме интегративне терапије представља широку примену у великој групиполазника током увида у сопствено стање, самостална анализа и решавање појединихконфликтних проблема унутар тимског рада. Оно што ова метода истиче јесте њена примена код особа које имају свакодневненедоумице у решавању проблема,као и код особа које желе предупредити својначин,стил и квалитет живота.

Метод рада

У циљу квалитетне едукације примењује се следећи метод рада:

Интерактиван однос са полазницима кроз практичан раду групи. Радионица се изводи у 3 блока по 4 часа.

  1. Блок: Дефинисање тренинг циклуса, испитивање потреба, облици рада, упознавање полазника са интегративном методом, користе се 3 модела спознаје себе, својих квалитета, рад на самопоштовању и самопоуздању.
  2. Блок: Мотивација, рад са „тешким учесницима“, комуникација рад у групи, интерактиван однос 3 модела спознаје себе и других.
  3. Блок: интеракција у групи 3 модела рада у групи или пару. Укупно 9 модела радионице.
  4. Улазни тест.
Сертификат

Начин евалуације: излазни тест.

Коме је курс намењен?
Цена курса

12.000 динара

Додатне информације

За све информације можете се обратити МЕФ Центру за перманентно образовање путем е-поште на  permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Пријавни образац