permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Београд - Јеврејска 24

КУРСЕВИ ЗА 21. ВЕК

MEF Kursevi 1
MEF Kursevi 2

Курс предузетништва

10 часова (5 x 2 часа)

Предавачи

Весна Пијевац

Гостујући предавачи:

Садржај курса
+

Овај курс код полазника развија следеће вештине:

  • развој радне етике
  • развој комуникацијских вештина
  • развој тимског духа
  • ефикасност у решавању проблема
  • управљање временом као ограниченим ресурсом и
  • развој лидерских вештина.
Циљ курса

Цињ курса је да оспособи студенте да размишљају о покретању сопственог бизиса, као и да процене пословние идеје кроз израду бизнис плана. Након завршеног курса полазници ће имати јаснију слику о раду у реалном пословном окружењу, о начину стицања прихода, али и о врсти и висини трошкова које је неопходно укалкулисати приликом пројекције годишњег бизнис плана.

Метод рада
Сертификат

Сертификат стичу полазници који успешно саставе бизнис план и кроз наступ пред комисијом одбране своју пословну идеју. Континуирану помоћ, подршку али и евалуацију рада полазника, врши реализатор курса. Комисију чине професори МЕФ факултета.

Коме је курс намењен?

Курс је намењен студентима на редовним и мастер студијама МЕФ факултета. Ниво предзнања полазника није ограничавајући фактор.

Цена курса

Курс је за студенте МЕФ факултета бесплатан.

Додатне информације

За све информације можете се обратити МЕФ Центру за перманентно образовање путем е-поште на  permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Пријавни образац