permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Београд - Јеврејска 24

КУРСЕВИ ЗА 21. ВЕК

MEF Kursevi 1
MEF Kursevi 2

Моје ЈА - Асертивност у комуникацији

6 сати (2 пута по 3 сата)

Предавачи

Бранка Судар

Садржај курса
+

Асертивност је понашање које карактерише самоуверена комуникација свесна сопствених права и вредности. Асертивност подразумева исказивање мисли, осећања и уверења на директан, искрен и социјално прихватљив начин уз уважавање права других људи. Асертивно понашање карактерише самопоштовање које је једнако поштовању права и вредности друге особе. Асертивна особа заузима животну позицију Ја вредим, Ти вредиш. Она поштује туђе мишљење и ставове али то не значи да се слаже са њима. Асертивним понашањем она чува своје границе и достојанство у ситуацијама када реално постоји реална опасност да буде изманипулисана.

  1. Блок: упознавање са основним стиловима комуникације и асертивним правилима (1 радионица у трајању 1,5 часова)
  2. Блок: редуковање мисаоних препрека (1 радионица у трајању 1,5 часова)
  3. Блок: Вештине асертивне комуникације (1 радионица у трајању 3 часа).
Циљ курса

Овај начин комуникације је од изузетног значаја за велике фирме,компаније и стални контакт са људима. Kада особа жели да представи нови предлог или посао људима, а да при том не уследи одбијање самог посла или супротно, у колико имате ситуацију наметљивог послодавца, самом техником се постиже дирекна и безконфликтна ситуација.

На тај начин особа заступа своје интересе, није у међусобним конфликтима, него, учи више о разним типовима комуникација као што су асертиван, пасиван, агресиван и пасивно-агресиван. Употреба асертивних правила постиже сеуспешна комуникацију неопходна за успешност у послу, али и у свакодневним животним ситуацијама.

Циљ тренинга је оспособљавање учесника за самостално планирање, извођење и евалуацију тренинг-програма асертивности на одабраној циљној групи.

Полазници курса ће имати прилику да развију тренерске вештине за извођење програма, као и личне вештине асертивности.

Метод рада

У циљу квалитетне едукације примењује се следећи метод рада:

Сертификат

Тест обухвата практичне асертивне технике.

Коме је курс намењен?
Цена курса

9.000 динара

Додатне информације

За све информације можете се обратити МЕФ Центру за перманентно образовање путем е-поште на  permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Пријавни образац